VRIJWILLIGERS

Zonder onze vrijwilligers hadden we het Bunkermuseum Wn 12H nooit kunnen realiseren.

Toen de plannen om te komen tot het museum omgezet gingen worden in daden, meldden heel veel mensen, jong en oud, vrouwen en mannen, zich aan om de handen uit de mouwen te steken.

Jarenlang moest er worden gegraven, gemetseld, getimmerd, geschilderd. vaak in de weekenden omdat veel van de vrijwilligers op werkdagen hun baan hadden of op school zaten.

En nadat al deze werkzaamheden voor een belangrijk deel waren gedaan, begon het inrichten van de collectie, het ontvangen van bezoekers en het gidsen van groepen.

Omdat het werk in een museum in oprichting nog lang niet af is, wordt er nog  wekelijks door een technische ploeg allerlei klussen geklaard.


De compagnie vrijwilligers staat onder aanvoering van Dirk Bruin, geboren Vlielander en de motor van Bunkermuseum Wn 12H.

Grofweg bestaat deze compagnie uit 3 pelotons:

      het Bouw en klus peloton met vaklieden van uiteenlopende aard

      het Balie peloton met gastvrouwen en -heren die de ontvangst regelen

      het Gidsen peloton met personen die zich ingelezen hebben in de historie


Natuurlijk is er altijd nog plaats voor meer personen die tijd en zin hebben om onze enthousiaste groep vrijwilligers te komen versterken. Beschikt u over bovengenoemde of andere kwaliteiten? Neem dan contact met ons op!

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger